• Enver Cesko - Ciset Antalya

Kongresi Kombëtar i Shëndetësisë Seksuale në Turqi

Data e postimit: 18/04/2018

Cinsel Saglik Kongresi-2018

Instituti i Shëndetësisë Seksuale të Turqisë (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği – CISED) po organizon Kongresin e Tretë Kombëtar të Shëndetësisë Seksuale. Në këtë edicion kongresi do të zhvillohet në kuadër temës ‘Orgazma dhe Vetëdijësimi për Seksualitetin’. Kongresi do të mbahet nga data 19-22 Prill 2018 në Antalya. Organizatorët e kongresit kanë ftuar, si ekspert special Enver Çesko’n për të dhënë kontributin e tij. Çesko, në këtë kongres po merr pjesë me dy punime; një në formë të puntorisë (workshop) dhe një në form të prezentimi.

Punimi i punëtorisë mban titullin: ‘Beden Psikoterapisi Tenklileriyle Cinsel Bozuklukların Tedavisi’; ndërsa prezentimi: ‘Psikoseksüel Psıkoterapi – Cinsel Beden Psikoterapisinde Yeni Prespektifler’.

Punimet e prezentuara mund të shkarkoni nga linqet e mëposhtme.

BPT ve Cinsel Bozuklukların Tedavisi – Workshop, 2018

Psychosexaul Psychotherapy- 2018