Shërbimet në PSIKODIAGNOSTIKA


Kabineti për psikologji dhe psikoterapi “PSIKODIAGNOSTIKA”, është Organizatë Private Shërbyese që mirret me ofrimin e shërbimeve në fushën e psikologjis, psikoterapisë dhe shëndetit mental.

OPP “PSIKODIAGNOSTIKA” është themeluar më 05. Maj 1995, ku në fillim ka funkcionuar si degë në kuadër të Ndërmarjes për Shërbime Shëndetësore “REFLEXI” në Prizren, me pronar Prof. Dr. Sylen Vranica, neurpsikiatër. Pas një viti shërbimi në këtë ndërmarje, organizata private shërbyese “PSIKODIAGNOSTIKA”, pavarësohet dhe aktivitetin e vet profesional regjistron në Kuvendin Komunal të Prizrenit më datën 05.12.1995.

OPP “PSIKODIAGNOSTIKA”  prej fillimit të punës deri në vitin 1999 ka ekzaminuar dhe trajtuar mbi 1700 klientë me çrregullime dhe nevoja të ndryshme psikologjike.

Pas luftës OPP “PSIKODIAGNOSTIKA” është ri regjistruar më 10.08.2000 në Qeverin e Kosovës me të njejtin emër ku numri i biznisit është 80174527

Që nga ajo datë, në ordinancën psikologjike dhe psikoterapeutike “PSIKODIAGNOSTIKA” shërbimet psikologjiko psikoterapeutike kanë kërkuar 27520 klientë.

Kabineti për psikologji dhe psikoterapi “PSIKODIAGNOSTIKA” ka zyren qendrore në Prishtinë, ku shërbimet ofrohen nga dita e Marte prej orës 12-19, dhe vetëm të Hëneve prej orës 9 -15 në Prizren ku ndodhet në lokalet e Poliklinikës “MEDIFARM-RA”, në rrugën Xheladin Hana nr. 89.

 

Mjetet dhe instrumentet psikologjike dhe psikoterapeutike që përdoren në këtë ordinancë janë këto:

Testi MMPI 201 dhe 556 Cornel Index testi KON testi SCL-90 testi Eyesenck testi për Ekstroversion dhe Introversion Pluschnik testi për stabilitetin emocional –PIE testi

Wechsler testi WB shkallët Matricat Progressive të Ravenit VITI-testi Beta Testi Brune Lezine R dhe P testi Goodeenaph testi KOHS-testi Perdue testi

Testi i Beckut për Depresion Testi i Zinkut për Depresion Testi për Anksiozitet Testi për Neuroticizëm Testi për Psikoticizëm Testi për mendime Obsesivo-Kompulsive Harvard testi për ÇSPT

  Visio perceptive testi i Benderit Visio gestalt testi i Bentonit TVP testi për organicitet

Eysenck testi për jetën seksuale Master Johnson’s pyetësori për çrregullimet seksuale

Psikoterapia Individuale Psikoterapia Grupore Psikoterapia Familiare

Psikoterapia Trupore Psikoterapia Pozitive Psikoterapia Transakcionale

Teknikat e Relaksimit Teknikat me trup dhe në trup Teknikat në menaxhimin e stresit Teknikat Mendje Trup Yoga ushtrimet Shiatsu Masazha

Testi i personalitetit

 • Testi MMPI 201 dhe 556
 • Cornel Index testi
 • KON testi
 • SCL-90 testi
 • Eyesenck testi për Ekstroversion dhe Introversion
 • Pluschnik testi për stabilitetin emocional –PIE testi

Tesetet për matjen e inteligjencës

 • Wechsler testi
 • WB shkallët
 • Matricat Progressive të Ravenit
 • VITI-testi
 • Beta Testi
 • Brune Lezine R dhe P testi
 • Goodeenaph testi
 • KOHS-testi
 • Perdue testi

Screen Shot 2016-04-29 at 10.46.37 AM

 • Testi i Beckut për Depresion
 • Testi i Zinkut për Depresion
 • Testi për Anksiozitet
 • Testi për Neuroticizëm
 • Testi për Psikoticizëm
 • Testi për mendime Obsesivo-Kompulsive
 • Harvard testi për ÇSPT

 

 • Visio perceptive testi i Benderit
 • Visio gestalt testi i Bentonit
 • TVP testi për organicitet
 • Eysenck testi për jetën seksuale
 • Master Johnson’s pyetësori për çrregullimet seksuale
 • Psikoterapia Individuale
 • Psikoterapia Grupore
 • Psikoterapia Familiare
 • Psikoterapia Trupore
 • Psikoterapia Pozitive
 • Psikoterapia Transakcionale
 • Teknikat e Relaksimit
 • Teknikat me trup dhe në trup
 • Teknikat në menaxhimin e stresit
 • Teknikat Mendje Trup
 • Yoga ushtrimet
 • Shiatsu Masazha