Qendra në Prishtinë

Dardania, Prishtina

Qendra gjindet mbi plato, tek banesat e gjelbërta afër fures Arena.

Second Office

Prizren

Second Marker Description

Na shkruani direkt

Mos hezitoni të na kontaktoni ne lidhje me shqetësimet tuaj

Tel:
+383 (0) 44 966 191
+383 (0) 44 113 376

Email:
envercesko@hotmail.com

Address:

Prishtinë
Dardani-Kurizi,
Tek banesat e gjelberta mbi plato.

Prizren
Rr. Xheladin Hana
No.89

Web:
www.envercesko.com