Perspektivat e reja në Çrregullimet e Spektrit të Autizmit – Udhërryfes për praktikant në vlerësimin e Autizmit

Data e postimit: 24/01/2022

Me datat 22,23 Janar 2021 është përfunduar me sukses trajnimi dy ditor me temë: “Perspektivat e reja në Çrregullimet e Spektrit të Autizmit – Udhërryfes për praktikant në vlerësimin e Autizmit

Përveç pjesës teorike edhe me demonstrime prakiktike pesëmarrësit janë aftësuar në punën me raste të tilla.
Trajnimi është mbajtur nga profesor Mr. Sci. Enver Çesko

Materialet e trajnimit mund ta merni ketu:

PROTOKOLI NË PËRCJELLJEN E SHENJAVE DHE SJELLJEVE TE FËMIJTË ME AUTIZËM

Pyetjet për prindër – Autizem

SHKALLA INDIANE PËR VLERËSIM TË SIMPTOMAVE AUTIKE

Punetori per Autizm