Testet për matjen e çrregullimeve psikologjike

Data e postimit: 29/04/2016

Screen Shot 2016-04-29 at 10.46.37 AM

  • Testi i Beckut për Depresion
  • Testi i Zinkut për Depresion
  • Testi për Anksiozitet
  • Testi për Neuroticizëm
  • Testi për Psikoticizëm
  • Testi për mendime Obsesivo-Kompulsive
  • Harvard testi për ÇSPT