Testet për çrregullimet seksuale

Data e postimit: 29/04/2016
  • Eysenck testi për jetën seksuale
  • Master Johnson’s pyetësori për çrregullimet seksuale