Tesetet për matjen e inteligjencës (QI)dhe për zhvillimin psychomotor

Data e postimit: 29/04/2016

Tesetet për matjen e inteligjencës

  • Wechsler testi
  • WB shkallët
  • Matricat Progressive të Ravenit
  • VITI-testi
  • Beta Testi
  • Brune Lezine R dhe P testi
  • Goodeenaph testi
  • KOHS-testi
  • Perdue testi