Kongresi Europian për Psikoterapi

Data e postimit: 26/10/2016

Kongresi Europian për Psikoterapi është mbajtur me datat 30 Shtator – 01 Tetor 2016 në Zagreb, Kroaci. Në këtë kongres ka marr pjesë edhe Enver Çesko, ku dhe ka prezantuar një punim të tijin.