Psikoterapia Pozitive Master

Grupi i studenteve nga Turqia

Data e postimit: 30/08/2016

Prej dates 11-19 Korrik 2016 jane mbajt seansat e supervizimeve te Nivelit Master nga Psikoterapia Pozitive me grupin e studenteve nga Turqia. I njejti grupi ka mare pjese edhe ne trajnimin dy ditor nga Psikoterapia Trupore ne modulin e pare.