Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Psikoterapia Pozitive - Enver Cesko
980148_738636032938466_972549308483291659_o

Psikoterapia Pozitive


Psikoterapia Pozitive zhvillon konceptin humanistik duke marë parasysh aspektet transkulturale të njeriut në zgjidhjen e konlfikteve.

Këtu fjala“pozitive” nuk do të thotë se çdo gjë duhet të shikohet pozitivisht, por qasja ndaj problemit duhet shikuar nga të gjitha format, aspektet dhe qëndrimet.

 

Psikoterapia pozitive ofron mundësin e koncepteve themelore në trajtimin e sëmundjeve dhe konflikteve të ndryshme. Qëllimi i Psikoterapisë Pozitive është aplikimi i metodologjisë për përmisirësimin e kualitetit të jetës, ristrukturimin e balancës së modelit në jetë, si dhe qasjen e tërësishme në probleme.

Psikoterapia Pozitive ka Qendrën Internacionale me seli në Wiesbaden (ICPP) dhe për liçencim është e domsdoshme plotësimi i kritereve. Kurse që nga viti 2000, Enver Çesko është i liçencuar me Çretifikatën Europiane Për Psikoterapi si trajner i diplomuar nga Qendra Internacionale për Psikoterapi Pozitive (ICPP). Sot përveçse është trajner ndërkombëtar i liçencuar njëkohësisht ushtron të drejtën edhe si supervizor.

Share the project with others: