Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Udhëheqës në Jetë (Life Coaching) - Enver Cesko
1455023271_cmspage_Church-Leadership-Training

Udhëheqës në Jetë (Life Coaching)


Coaching është një praktikë e re në botë dhe kjo aplikohet jo vetëm nga sportistët kampion apo artistët, por njëkohësisht edhe drejtuesit dhe menaxherët e kompanive, biznismenët, politikanët e deri te individët që dëshirojnë të jenë të sukseshëm në karrierë.

Secili prej nesh ka pritje të shumta nga jeta, mirëpo shpesh nuk kemi mundësi t’i realizojmë dëshirat dhe qëllimet që i kemi. Fshehtësia e njërëzve të suksseshëm nuk është fati, por planifikimi në arritjen e qëllimeve. Andaj, ne si ekspert, ju ofrojmë mundësinë për t’u bërë udhëheqës i jetës(coacher) dhe mundësinë për të gjetur rrugën drejt suksesit dhe harmonisë në jetë.

Shërbimet e trajnimeve, përveçëse ofrohen për kompani, institucione dhe grupe të caktuara njëkohësisht ofrojmë edhe programe të trajnimit të avancuar për studentë të profesioneve të ndryshme, ku pas përfundimit të orëve teorike dhe praktike, të paraparë sipas kurikulimit, fitojnë maturiet në trajnim si Trajner Udhëheqës në Jetë (Life Coach Trainer).

Share the project with others: