Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Përfundoi Niveli Bazik në Psikoterapinë Pozitive - Enver Cesko

Përfundoi Niveli Bazik në Psikoterapinë Pozitive

Data e postimit: 14/11/2016

Me datën 13.11.2016 përfundoi me sukses moduli i IV i trajtimit nga Psikoterapia Pozitive, e që njëkohësisht mbaroi edhe niveli bazik i trajtimit për këtë grup. Mr. Sci. Enver Çesko, trajner ndërkombëtar i WAPP (Wiesbaden Academy of Positive Psychotherapy) ishte trajner përgjatë këtij edukimi dhe i përcjelli studentët pjesëmarrës që nga fillimi deri në përfundimin të edukimit. Pasi që njëkohësisht me këtë modul përfundoi edhe niveli bazik, studentët fitojnë të drejtën edhe të qertifikohen duke marr titullin Këshilltar Bazik i Psikoterapisë Pozitive, qertifikatat e të cilëve shumë shpejt do të arrijnë nga Akademia e Wisbaden’it (WAPP).