Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/envercesko_com/wp-includes/functions.php on line 4042 Kongresi Europian për Psikoterapi Trupore - Enver Cesko

Kongresi Europian për Psikoterapi Trupore

Data e postimit: 27/10/2016

Delegacioni nga Asociacioni Kosovar i Psikoterapisë Trupore / Qendra Integrative Trup – Mendje ‘NOKTA’ ka qenë pjesëmarrës në Kongresin Europian për Psikoterapi Trupore, e cila u mbajt më 13 – 16 Tetor 2016 në Athinë, Greqi. Enver Çesko, njëherit edhe kryetar i Asociacionit Kosovar ‘NOKTA’ ka mbajtur prezentim plenar me temën “Seksi në trup dhe trupi në seksualitet”.